Taler Demo

Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .

Registrera dig i KUDOS banken!

Registration form


Du kan lära dig mer om GNU Taler på vår webb .

Copyright © 2014—2020 Taler Systems SA