Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
05/07/22 21:48 +0000 0.08 KUDOS konto #2 Z61HD94SAMPX69TDHTN6JAAXF38GVFNRB5SW1HJ671GWG8Y897M0 https://exchange.demo.taler.net/
09/07/22 13:36 +0000 0.08 KUDOS konto #2 8GR9HN20JQM33A3NWNN4VPQCENH5K3HY76ZQSGWV4G6DYNRFB1M0 https://exchange.demo.taler.net/
06/08/22 18:50 +0000 5.98 KUDOS konto #2 ZVXS5GPPMCS5RKXY15XH3F0S9PGJE07G9X6SX0QFND73H0Y0E5JG https://exchange.demo.taler.net/
11/08/22 10:34 +0000 0.98 KUDOS konto #2 X9JYDHFQ40CVNX0ZFDF3ANWKRN8WGHR7YENSDMJPEQ35M17DN56G https://exchange.demo.taler.net/
17/08/22 19:12 +0000 0.98 KUDOS konto #2 G9GE8C8QTRCDQ5C19EB27FQR5MN4H1W3W1Q0DESXZ0W30BFGVWNG https://exchange.demo.taler.net/
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA