Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
09/07/22 13:35 +0000 0.98 KUDOS konto #2 TE2FCR3CT0SH2J0MKK9ETMKZBV3WRNBPNGM20KRSPGVVDZF5AG20 https://exchange.demo.taler.net/
14/07/22 13:51 +0000 9.98 KUDOS konto #2 3PGHQ6ZE9ABDF23QXR36A9F2R03JYE21NQ6JJBN4BKNYMJXTTKXG https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 21:39 +0000 0.98 KUDOS konto #2 Z5F9TRASST11T2NWYC2YT1JMX7662XD1T2KX6RJ7ANF23MY60D80 https://exchange.demo.taler.net/
16/07/22 22:09 +0000 9.94 KUDOS konto #2 QD1DAEN2XYZA0TAS5249QWQBGF8RHDXTSTAA0QD44JVSDPRDPZV0 https://exchange.demo.taler.net/
20/07/22 16:08 +0000 0.08 KUDOS konto #2 5YG6NVDSPTGJTNFV20P3KYJDM7HDNMXBJNGHK1EN9N1BFMVZASVG https://exchange.demo.taler.net/
01/08/22 17:42 +0000 9.98 KUDOS konto #2 VN0HN7HYKYDFQM3XSK47T4P74KBSKF35DDVG2H389RD3RKTGAT20 https://exchange.demo.taler.net/
17/08/22 17:59 +0000 0.08 KUDOS konto #2 MVRSC437CYHX594KKXG3ZC6N3A09AS1A6MH6AYWYJ7CFJ3NN153G https://exchange.demo.taler.net/
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA