Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
09/08/22 21:48 +0000 - 100.00 KUDOS konto #130 Joining bonus
10/08/22 05:34 +0000 - 100.00 KUDOS konto #131 Joining bonus
10/08/22 11:26 +0000 - 100.00 KUDOS konto #132 Joining bonus
10/08/22 12:47 +0000 - 100.00 KUDOS konto #133 Joining bonus
11/08/22 10:03 +0000 - 100.00 KUDOS konto #134 Joining bonus
11/08/22 18:31 +0000 - 100.00 KUDOS konto #135 Joining bonus
12/08/22 11:42 +0000 - 100.00 KUDOS konto #136 Joining bonus
12/08/22 12:03 +0000 - 100.00 KUDOS konto #137 Joining bonus
12/08/22 18:09 +0000 - 100.00 KUDOS konto #138 Joining bonus
12/08/22 18:32 +0000 - 100.00 KUDOS konto #139 Joining bonus
13/08/22 14:08 +0000 - 100.00 KUDOS konto #140 Joining bonus
13/08/22 19:20 +0000 - 100.00 KUDOS konto #141 Joining bonus
13/08/22 21:50 +0000 - 100.00 KUDOS konto #142 Joining bonus
14/08/22 21:32 +0000 - 100.00 KUDOS konto #143 Joining bonus
16/08/22 18:12 +0000 - 100.00 KUDOS konto #144 Joining bonus
17/08/22 01:02 +0000 - 100.00 KUDOS konto #145 Joining bonus
17/08/22 22:19 +0000 - 100.00 KUDOS konto #146 Joining bonus
18/08/22 14:43 +0000 - 100.00 KUDOS konto #147 Joining bonus
18/08/22 17:00 +0000 - 100.00 KUDOS konto #148 Joining bonus
18/08/22 17:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #149 Joining bonus

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA