Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
29/07/22 15:26 +0000 - 100.00 KUDOS konto #100 Joining bonus
29/07/22 17:53 +0000 - 100.00 KUDOS konto #101 Joining bonus
29/07/22 19:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #102 Joining bonus
30/07/22 00:52 +0000 - 100.00 KUDOS konto #103 Joining bonus
31/07/22 20:10 +0000 - 100.00 KUDOS konto #104 Joining bonus
01/08/22 08:49 +0000 - 100.00 KUDOS konto #105 Joining bonus
01/08/22 09:27 +0000 - 100.00 KUDOS konto #106 Joining bonus
01/08/22 09:45 +0000 - 100.00 KUDOS konto #107 Joining bonus
01/08/22 10:20 +0000 - 100.00 KUDOS konto #108 Joining bonus
01/08/22 11:27 +0000 - 100.00 KUDOS konto #109 Joining bonus
01/08/22 14:55 +0000 - 100.00 KUDOS konto #110 Joining bonus
01/08/22 16:58 +0000 - 100.00 KUDOS konto #111 Joining bonus
02/08/22 00:42 +0000 - 100.00 KUDOS konto #112 Joining bonus
02/08/22 02:41 +0000 - 100.00 KUDOS konto #113 Joining bonus
02/08/22 09:39 +0000 - 100.00 KUDOS konto #114 Joining bonus
02/08/22 10:19 +0000 - 100.00 KUDOS konto #115 Joining bonus
02/08/22 18:59 +0000 - 100.00 KUDOS konto #116 Joining bonus
03/08/22 08:44 +0000 - 100.00 KUDOS konto #117 Joining bonus
03/08/22 09:56 +0000 - 100.00 KUDOS konto #118 Joining bonus
04/08/22 06:11 +0000 - 100.00 KUDOS konto #119 Joining bonus
04/08/22 06:18 +0000 - 100.00 KUDOS konto #120 Joining bonus
04/08/22 14:10 +0000 - 100.00 KUDOS konto #121 Joining bonus
04/08/22 14:38 +0000 - 100.00 KUDOS konto #122 Joining bonus
05/08/22 07:42 +0000 - 100.00 KUDOS konto #123 Joining bonus
05/08/22 20:22 +0000 - 100.00 KUDOS konto #124 Joining bonus
06/08/22 18:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #125 Joining bonus
08/08/22 21:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #126 Joining bonus
09/08/22 09:55 +0000 - 100.00 KUDOS konto #127 Joining bonus
09/08/22 12:51 +0000 - 100.00 KUDOS konto #128 Joining bonus
09/08/22 15:31 +0000 - 100.00 KUDOS konto #129 Joining bonus

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA