Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
17/07/22 10:07 +0000 - 100.00 KUDOS konto #70 Joining bonus
18/07/22 06:36 +0000 - 100.00 KUDOS konto #71 Joining bonus
19/07/22 18:33 +0000 - 100.00 KUDOS konto #72 Joining bonus
19/07/22 19:32 +0000 - 100.00 KUDOS konto #73 Joining bonus
19/07/22 22:39 +0000 - 100.00 KUDOS konto #74 Joining bonus
20/07/22 02:54 +0000 - 100.00 KUDOS konto #75 Joining bonus
20/07/22 15:43 +0000 - 100.00 KUDOS konto #76 Joining bonus
20/07/22 15:44 +0000 - 100.00 KUDOS konto #77 Joining bonus
20/07/22 15:46 +0000 - 100.00 KUDOS konto #78 Joining bonus
20/07/22 15:47 +0000 - 100.00 KUDOS konto #79 Joining bonus
22/07/22 17:00 +0000 - 100.00 KUDOS konto #80 Joining bonus
22/07/22 19:57 +0000 - 100.00 KUDOS konto #81 Joining bonus
23/07/22 08:12 +0000 - 100.00 KUDOS konto #82 Joining bonus
23/07/22 14:41 +0000 - 100.00 KUDOS konto #83 Joining bonus
24/07/22 22:21 +0000 - 100.00 KUDOS konto #84 Joining bonus
25/07/22 09:53 +0000 - 100.00 KUDOS konto #85 Joining bonus
25/07/22 12:39 +0000 - 100.00 KUDOS konto #86 Joining bonus
25/07/22 15:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #87 Joining bonus
26/07/22 00:27 +0000 - 100.00 KUDOS konto #88 Joining bonus
26/07/22 09:01 +0000 - 100.00 KUDOS konto #89 Joining bonus
26/07/22 10:35 +0000 - 100.00 KUDOS konto #90 Joining bonus
26/07/22 15:07 +0000 - 100.00 KUDOS konto #91 Joining bonus
26/07/22 15:16 +0000 - 100.00 KUDOS konto #92 Joining bonus
27/07/22 13:39 +0000 - 100.00 KUDOS konto #93 Joining bonus
27/07/22 20:24 +0000 - 100.00 KUDOS konto #94 Joining bonus
28/07/22 16:17 +0000 - 100.00 KUDOS konto #95 Joining bonus
28/07/22 16:45 +0000 - 100.00 KUDOS konto #96 Joining bonus
28/07/22 17:47 +0000 - 100.00 KUDOS konto #97 Joining bonus
29/07/22 13:06 +0000 - 100.00 KUDOS konto #98 Joining bonus
29/07/22 14:57 +0000 - 100.00 KUDOS konto #99 Joining bonus

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA