Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
10/07/22 12:25 +0000 - 100.00 KUDOS konto #40 Joining bonus
11/07/22 12:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #41 Joining bonus
11/07/22 13:28 +0000 - 100.00 KUDOS konto #42 Joining bonus
11/07/22 22:39 +0000 - 100.00 KUDOS konto #43 Joining bonus
12/07/22 02:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #44 Joining bonus
12/07/22 08:21 +0000 - 100.00 KUDOS konto #45 Joining bonus
12/07/22 11:20 +0000 - 100.00 KUDOS konto #46 Joining bonus
12/07/22 14:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #47 Joining bonus
12/07/22 14:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #48 Joining bonus
12/07/22 20:38 +0000 - 100.00 KUDOS konto #49 Joining bonus
12/07/22 22:21 +0000 - 100.00 KUDOS konto #50 Joining bonus
12/07/22 23:17 +0000 - 100.00 KUDOS konto #51 Joining bonus
13/07/22 01:54 +0000 - 100.00 KUDOS konto #52 Joining bonus
13/07/22 01:55 +0000 - 100.00 KUDOS konto #53 Joining bonus
13/07/22 11:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #54 Joining bonus
13/07/22 16:56 +0000 - 100.00 KUDOS konto #55 Joining bonus
14/07/22 01:53 +0000 - 100.00 KUDOS konto #56 Joining bonus
14/07/22 13:43 +0000 - 100.00 KUDOS konto #57 Joining bonus
15/07/22 01:44 +0000 - 100.00 KUDOS konto #58 Joining bonus
15/07/22 11:10 +0000 - 100.00 KUDOS konto #59 Joining bonus
15/07/22 13:50 +0000 - 100.00 KUDOS konto #60 Joining bonus
15/07/22 21:53 +0000 - 100.00 KUDOS konto #61 Joining bonus
15/07/22 23:00 +0000 - 100.00 KUDOS konto #62 Joining bonus
16/07/22 01:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #63 Joining bonus
16/07/22 06:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #64 Joining bonus
16/07/22 07:48 +0000 - 100.00 KUDOS konto #65 Joining bonus
16/07/22 13:27 +0000 - 100.00 KUDOS konto #66 Joining bonus
16/07/22 19:21 +0000 - 100.00 KUDOS konto #67 Joining bonus
16/07/22 21:25 +0000 - 100.00 KUDOS konto #68 Joining bonus
16/07/22 21:43 +0000 - 100.00 KUDOS konto #69 Joining bonus

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA