Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
27/04/22 20:49 +0000 - 100.00 KUDOS konto #10 Joining bonus
27/04/22 21:11 +0000 - 100.00 KUDOS konto #11 Joining bonus
28/04/22 10:56 +0000 - 100.00 KUDOS konto #12 Joining bonus
28/04/22 16:15 +0000 - 100.00 KUDOS konto #13 Joining bonus
28/04/22 20:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #14 Joining bonus
28/04/22 22:52 +0000 - 100.00 KUDOS konto #15 Joining bonus
29/04/22 10:55 +0000 - 100.00 KUDOS konto #16 Joining bonus
29/04/22 16:35 +0000 - 100.00 KUDOS konto #17 Joining bonus
30/04/22 12:35 +0000 - 100.00 KUDOS konto #18 Joining bonus
30/04/22 14:34 +0000 - 100.00 KUDOS konto #19 Joining bonus
30/04/22 14:43 +0000 - 100.00 KUDOS konto #20 Joining bonus
30/04/22 14:43 +0000 - 100.00 KUDOS konto #21 Joining bonus
30/04/22 14:44 +0000 - 100.00 KUDOS konto #22 Joining bonus
30/04/22 15:01 +0000 - 100.00 KUDOS konto #23 Joining bonus
30/04/22 15:25 +0000 - 100.00 KUDOS konto #24 Joining bonus
30/04/22 16:40 +0000 - 100.00 KUDOS konto #25 Joining bonus
01/05/22 10:26 +0000 - 100.00 KUDOS konto #26 Joining bonus
01/05/22 11:24 +0000 - 100.00 KUDOS konto #27 Joining bonus
02/05/22 01:18 +0000 - 100.00 KUDOS konto #28 Joining bonus
02/05/22 08:09 +0000 - 100.00 KUDOS konto #29 Joining bonus
02/05/22 09:21 +0000 - 100.00 KUDOS konto #30 Joining bonus
03/05/22 06:27 +0000 - 100.00 KUDOS konto #31 Joining bonus
03/05/22 09:33 +0000 - 100.00 KUDOS konto #32 Joining bonus
03/05/22 17:07 +0000 - 100.00 KUDOS konto #33 Joining bonus
03/05/22 21:40 +0000 - 100.00 KUDOS konto #34 Joining bonus
04/05/22 11:08 +0000 - 100.00 KUDOS konto #35 Joining bonus
04/05/22 14:23 +0000 - 100.00 KUDOS konto #36 Joining bonus
04/05/22 15:20 +0000 - 100.00 KUDOS konto #37 Joining bonus
05/05/22 15:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #38 Joining bonus
05/05/22 20:50 +0000 - 100.00 KUDOS konto #39 Joining bonus

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2022 Taler Systems SA