Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
01/07/21 13:07 +0000 - 100.00 KUDOS sebasjm (konto #10) Joining bonus
01/07/21 13:24 +0000 - 100.00 KUDOS sigrist (konto #11) Joining bonus
01/07/21 14:08 +0000 - 100.00 KUDOS stdczbk8t9y8exjahm (konto #12) Joining bonus
01/07/21 14:50 +0000 - 100.00 KUDOS Steg (konto #13) Joining bonus
01/07/21 17:47 +0000 - 100.00 KUDOS johi9909 (konto #14) Joining bonus
01/07/21 18:06 +0000 - 100.00 KUDOS lukas (konto #15) Joining bonus
01/07/21 21:40 +0000 - 100.00 KUDOS Jerky (konto #16) Joining bonus
02/07/21 02:13 +0000 - 100.00 KUDOS mail (konto #17) Joining bonus
02/07/21 07:19 +0000 - 100.00 KUDOS bobby (konto #18) Joining bonus
02/07/21 13:53 +0000 - 100.00 KUDOS test (konto #19) Joining bonus
03/07/21 15:43 +0000 - 100.00 KUDOS belle (konto #20) Joining bonus
04/07/21 09:38 +0000 - 100.00 KUDOS fondue (konto #21) Joining bonus
05/07/21 10:50 +0000 - 100.00 KUDOS testtesttest (konto #22) Joining bonus
05/07/21 15:34 +0000 - 100.00 KUDOS belen (konto #23) Joining bonus
05/07/21 16:43 +0000 - 100.00 KUDOS user-VDT19HHMH4AWYRXX (konto #24) Joining bonus
05/07/21 16:47 +0000 - 100.00 KUDOS user-5ZH3TASS9E6A02N8 (konto #25) Joining bonus
05/07/21 17:39 +0000 - 100.00 KUDOS user-E42ERETWYF5BPJ7M (konto #26) Joining bonus
05/07/21 18:03 +0000 - 100.00 KUDOS user-FACCVC6HQSB0RVBT (konto #27) Joining bonus
06/07/21 11:01 +0000 - 100.00 KUDOS Pingplank (konto #28) Joining bonus
06/07/21 13:59 +0000 - 100.00 KUDOS joz (konto #29) Joining bonus
07/07/21 05:08 +0000 - 100.00 KUDOS Zayjay (konto #30) Joining bonus
07/07/21 07:23 +0000 - 100.00 KUDOS Yuw (konto #31) Joining bonus
07/07/21 11:52 +0000 - 100.00 KUDOS user-CNNGQX1E69W5JFX6 (konto #32) Joining bonus
07/07/21 11:58 +0000 - 100.00 KUDOS user-03QMJJVMTBXAEZ1Q (konto #33) Joining bonus
07/07/21 14:00 +0000 - 100.00 KUDOS user-HSREZ1WY5R5B0SFB (konto #34) Joining bonus
07/07/21 14:01 +0000 - 100.00 KUDOS user-NBES2YC9ZPE64AFM (konto #35) Joining bonus
07/07/21 14:11 +0000 - 100.00 KUDOS user-CSAXTWBYWKRWBMQR (konto #36) Joining bonus
07/07/21 17:50 +0000 - 100.00 KUDOS muesmues (konto #37) Joining bonus
08/07/21 07:07 +0000 - 100.00 KUDOS user-P3C9RWT2D91YNXGZ (konto #38) Joining bonus
08/07/21 07:08 +0000 - 100.00 KUDOS user-91CH7YDVY6VSN0YF (konto #39) Joining bonus
1 2 3 4 5 6 7 8 ...›

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA