Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
25/08/21 13:53 +0000 - 100.00 KUDOS konto #10 Joining bonus
25/08/21 18:34 +0000 - 100.00 KUDOS konto #11 Joining bonus
25/08/21 19:34 +0000 - 100.00 KUDOS konto #12 Joining bonus
25/08/21 20:06 +0000 - 100.00 KUDOS konto #13 Joining bonus
25/08/21 20:47 +0000 - 100.00 KUDOS konto #14 Joining bonus
25/08/21 21:09 +0000 - 100.00 KUDOS konto #15 Joining bonus
25/08/21 23:46 +0000 - 100.00 KUDOS konto #16 Joining bonus
26/08/21 04:00 +0000 - 100.00 KUDOS konto #17 Joining bonus
26/08/21 06:07 +0000 - 100.00 KUDOS konto #18 Joining bonus
26/08/21 06:28 +0000 - 100.00 KUDOS konto #19 Joining bonus
26/08/21 07:15 +0000 - 100.00 KUDOS konto #20 Joining bonus
26/08/21 07:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #21 Joining bonus
26/08/21 08:49 +0000 - 100.00 KUDOS konto #22 Joining bonus
26/08/21 09:26 +0000 - 100.00 KUDOS konto #23 Joining bonus
26/08/21 09:32 +0000 - 100.00 KUDOS konto #24 Joining bonus
26/08/21 09:34 +0000 - 100.00 KUDOS konto #25 Joining bonus
26/08/21 09:45 +0000 - 100.00 KUDOS konto #26 Joining bonus
26/08/21 09:47 +0000 - 100.00 KUDOS konto #27 Joining bonus
26/08/21 09:49 +0000 - 100.00 KUDOS konto #28 Joining bonus
26/08/21 11:44 +0000 - 100.00 KUDOS konto #29 Joining bonus
26/08/21 13:33 +0000 - 100.00 KUDOS konto #30 Joining bonus
26/08/21 18:29 +0000 - 100.00 KUDOS konto #31 Joining bonus
26/08/21 20:13 +0000 - 100.00 KUDOS konto #32 Joining bonus
27/08/21 02:08 +0000 - 100.00 KUDOS konto #33 Joining bonus
27/08/21 04:00 +0000 - 100.00 KUDOS konto #34 Joining bonus
27/08/21 04:38 +0000 - 100.00 KUDOS konto #35 Joining bonus
27/08/21 05:30 +0000 - 100.00 KUDOS konto #36 Joining bonus
27/08/21 07:40 +0000 - 100.00 KUDOS konto #37 Joining bonus
27/08/21 14:32 +0000 - 100.00 KUDOS konto #38 Joining bonus
27/08/21 17:17 +0000 - 100.00 KUDOS konto #39 Joining bonus
1 2 3 4 5 6 7 ...›

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA