Demo Bank

Denna del av demon visar hur en bank som stöder Taler direkt skulle fungera. Förutom att använda ditt eget bankkonto kan du också se transaktionshistoriken för vissa offentliga konton .


Historik över offentliga konton

Back
Datum Belopp Motpart Ämne
17/05/21 11:36 +0000 - 100.00 KUDOS x (konto #9) Joining bonus
17/05/21 12:42 +0000 - 100.00 KUDOS fxulusoy (konto #10) Joining bonus
17/05/21 15:00 +0000 - 100.00 KUDOS jimmason101 (konto #11) Joining bonus
17/05/21 18:23 +0000 - 100.00 KUDOS guest123 (konto #12) Joining bonus
18/05/21 01:18 +0000 - 100.00 KUDOS Zionisking0984 (konto #13) Joining bonus
1

You can learn more about GNU Taler on our main website.

Copyright © 2014—2021 Taler Systems SA